10 de juny 2016

DaNieL, el PROFETAEl llibre de Daniel té dues parts:
A la primera ens explica com després de l'assetjament de Jerusalem, Nabucodonosor rei de Babilònia, busca entre les familíes nobles nois que visquessin al seu palau.
Daniel, Sidrac, Misac i Abde-Nagó viuran l'èxili a Babilònia, i Déu els salvarà en tota ocasió.

Daniel interpreta el somni de Nabucodonosor, en el qual era destronat pel seu enemic el rei Darius.