16 de febrer 2017

Paràbola de l'ovella perduda

Una pregunta introdueix la paràbola: 
«¿Quin home d’entre vosaltres, si té cent ovelles i en perd una, no deixa les noranta-nou al desert i va a buscar la perduda fins que la troba?»

Imagineu-vos que teniu cent ovelles i les cuideu molt bé totes. Un dia les compteu i veieu que en falta una. On pot ser? Què podeu fer? Deixeu les altres noranta-nou pasturant al prat. Aneu a buscar la que s’ha perdut. Mireu per sobre… per sota… i per tot arreu. Quan la trobeu, esteu tan contents que us l’emporteu a casa. Crideu els vostres amics: «Veniu a celebrar-ho amb mi! Havia perdut aquesta ovella, però l’he trobat un altre cop!».
Us animeu a cantar aquesta paràbola?

RELACIONA