01 de juny 2017

LA PENTECOSTA


Què se celebra a la Pentecosta?

El temps pasqual s'acaba amb la festa de Pentecosta. 
Què és la Pentecosta?
A la festa de la Pentecosta es commemora la Vinguda de l’Esperit Sant sobre els Apòstols i la Mare de Déu, cinquanta dies després de la Resurrecció de Jesucrist. Aquesta festa tanca el temps pasqual.
Quan s'escau?
La data de celebració de la Pasqua Granada és variable i depèn del dia en què s’escau la Pasqua Florida, que sempre coincideix amb la primera lluna plena de Primavera. La festa se celebra quaranta-nou dies després del dilluns de Pasqua Florida (o el que és el mateix, el dia 50 després de la celebració del diumenge de la primera Pasqua). Per això, la festa s’anomena popularment "Segona Pasqua". 
Què es celebra?
Si el dia de Pasqua es commemora la resurrecció de Jesús i el dia de l‘Ascensió la seva pujada als cels, el dia de Pasqua Granada - el cinquantè dia després de la seva Resurrecció- es commemora la vinguda, baixada o descens de l’Esperit Sant sobre els apòstols. 
Què explica el Nou Testament?
Segons els Fets dels Apòstols, es produeix un gran estrèpit procedent del cel que donà pas a les “llengües de foc” que es posaren sobre els deixebles. Amb la davallada de l’Esperit Sant sobre la comunitat cristiana de Jerusalem, els deixebles de Jesús queden infosos de la saviesa i d’un miraculós do de llengües necessari per anar pel món a predicar. Es deia que “Cadascú sentia parlar als apòstols en la seva pròpia llengua”. Per això, la festa també celebra l’inici de la predicació universal dels apòstols i de la propagació de l’evangeli a tots els pobles: el naixement de l'Església Cristiana. 
Quin és el color litúrgic?
El color de les vestimentes és el vermell, que simbolitza l'amor de l'Esperit o de les llengües de foc.