08 d’octubre 2020

Com dibuixar una ovella?

Us animeu a dibuixar a l'ovella perduda de la paràbola? A sota en teníu diferents videos per a fer la que més us agradi.


 
L'ovella perduda- fitxa

 

06 d’octubre 2020

Temps litúrgics

 


La Bíblia-activitats

 

La biblia, una ficha interactiva de ReyesTarrega
liveworksheets.com

Els deu manaments

 Els deu manaments.


✅Activitats


Religió 4t 6, una ficha interactiva de svela
liveworksheets.com

11 de setembre 2020

Les 12 tribus d'Israel per Salvador Dalí

 

Salvador Dalí va realitzar un conjunt d'aquarel·les quan l'Estat d'Israel va complir 25 anys, titulades: "Les 12 tribus d'Israel", on es representava cadascuna de les tribus que van crear els fills de Jacob. 

 Jacob, fill d'Isaac i Rebeca, també anomenat Israel: "el que lluita amb Déu" va tenir 12 fills que van formar les 12 tribus d'Israel entre les que es va repartir la Terra Promesa.  Ells i els seus descendents van ser anomenats israelites o fills d'Israel.

Els 12 fills, "Fundadors de les Tribus de Déu", van rebre el nom de: Rubèn, Simeó, Leví, Judà, Dan, Neftalí, Aser, Gad, Issacar, Zabuló, Josep i Benjamí.  Cada un d'ells va arribar a ser el pare d'una tribu d'Israel. 


Tribu de RUBÉN

Tribu de SIMEÓ

Tribu de LEVÍ


Tribu de JUDÀTribu de DAN

Tribu de NEFTALÍ

Tribu de GAD


Tribu de ASER 
Tribu d''ISACAR
Tribu de ZABULÓ

Tribu de JOSEP ( Efraím i Manasés)

Tribu de BENJAMÍ